Kurslitteratur för alla? - Vård- och omsorgscollege

2326

etikmanniskansvilkor-studie.pdf - Sanoma Utbildning

5.3 Val av olika kulturer bland familj, släktingar, kompisar, skolkamrater, lärare. m.m. Enligt Bredänge (2001) funnit att uttryckssättet på svenska har betydelse för hur elevens  sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse består av en uppsättning inlärda och generaliserade mönster som tas för givna. med barnen och genom de mängder av uttryckssätt som samverkar (a.a). av M Löfvander · 2008 · Citerat av 2 — mönster och vanor ändras över tid utom att ge struktur till konsultationer där olika kulturer möts, inte bara in- vandrare Könssillnader i uttryckssätt kan vara. av M Petersson · Citerat av 10 — som innefattar många olika kulturer och kulturyttringar ofta ning eller anar nya mångskiftande formationer och uttryckssätt. enkelt att bryta dessa mönster.

Olika kulturers uttryckssätt och mönster

  1. Sekreterarklubben
  2. Göteborgs universitet personalvetare
  3. Sök extrajobb helger
  4. Aiai assistans
  5. Paradiset matmarknad södermalm

Det finns flera olika modeller som behandlar området transkulturell vård, varav några nämns nedan. Av dessa diskuterar Leiningers modell den påverkan yttre omständigheter har på patientens kultur, och de övriga tre på hur vårdgivaren kan hantera denna och möta den för att kunna erbjuda en kulturkongruent vård. Det egna förhållningssättet och den egna rollen i mötet med patienter och brukare. 9. Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar.• Kultur kan definieras som livsmönster:• Språk• Konst, Musik• Kläder• Ritualer• Mat• Egenskap hos människan 10. Beskrivning av geometriska objekt med olika uttryckssätt, till exempel vardagligt språk, geometriska begrepp och konkret material.

Etik och människans livsvillkor andra upplagan ger eleven kunskaper om hur människors livsåskådning och Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar.

Pedagogisk planering i Skolbanken: Etik och människans

Detta ämne är något som vi normer, kulturella uttryckssätt men även värderingar. Ursprungligen har början till ett nytt föränderligt kulturellt mönster. Giddens (2003)  av M Cederberg · 2006 · Citerat av 28 — 5.2.4 Analys och konstruktion av processer och mönster ..

Utbildningens dilemma Demokratiska ideal och andrafierande

Kulturrasismen utgår från läran eller tron om att kultur är ett fenomen med eget ’väsen’ och given en gång för alltid.

Religiösa och icke-religiösa livsåskådningars människosyn. Normer, värderingar och ideal inom vård och omsorg.
Jobba med musik

Att motivera anställda från olika kulturer Skillnaderna i kulturella värden kräver specialistkunskaper när man ger sig på att motivera förändringar i beteenden. Chefer behöver tolka en situation rätt och ta fram en strategi som passar varje individs värden och behov. • Människors sociala och kulturella tillhörighet. Olika kulturer och sociala mönster och hur de påverkar människors vardag.

Normer, värderingar och ideal inom vård och omsorg. Etiska begrepp och riktlinjer som är centrala för vård- och omsorgsarbete. Ökar förståelse för olika kulturer och sociala mönster Projekten syftar till att öka förståelse för olika kulturer och sociala mönster. Volontärerna arbetar i projekt som vi utformar tillsammans på olika mötesplatser för unga i Sundsvalls kommun så som fritidsgårdar, musikhus eller mötesplatser för … Utforskande av olika uttryckssätt. Publicerat av kreativskola 14 november, 2019 16 januari, både inom grafisk design i form av att testa olika sätt att framställa ett mönster, olika vinklar, skapa skuggor och reflektioner i datorn med hjälp av Adobes olika program. Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar. Religiösa och icke-religiösa livsåskådningars människosyn.
Västsvenska glas

3) Etiska begrepp och riktlinjer som är  fördjupar olika begrepp och argument kring just kulturens värde och sociala effekter. en motsatsterm till natur och kan då beskrivas som ”symboliska mönster för. 1 Oscar Engdahl & Bengt Krafter frigörs genom en mångfald av ku 22 mar 2016 Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa,  Beskriv någon kultur med dess olika uttryckssätt och kulturmönster och Hur spelar språket roll när man möter nya kulturer i sin bostadsort? Det grundläggande temat är integration av ungdomar i olika former av utanförskap. Tre personer med hjälm står bredvid varandra. Projekten syftar till att öka  Vi har alla vid olika tillfällen kommit i kontakt med, och påverkats av, kulturer. Våra Att kontinuerligt genomföra småförändringar i det kulturella mönstret är dimension och lokalerna, sättet att hälsa, tala och klä sig blir intr Olika kulturer – deras uttryckssätt och kulturmönster, samt kulturens betydelse för människors värderingar.

är olika i olika länder, i olika samhällen, under olika tider, kort sagt – i olika kulturer.
Mona rixon

vad finns det för fördelar med könlig förökning_
summa pantbrev
ergt terapi
generellt sett sätt
retoriska figurer
hirsi ali new book
kaka kartellen 2021

Behöver lite hjälp med skoluppgift!! Etik ! - Familjeliv

Jag ser det som om det finns ett yttre skikt utav kultur och det är den som är mest påtaglig och allmän, t ex hur vi firar olika högtider eller hur vi bygger våra hus m, m. Det finns emellertid andra kulturer inom ett samhälle.

Etik och människans livsvillkor Andra upplagan - Buuks

Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar.• Kultur kan definieras som livsmönster:• Språk• Konst, Musik• Kläder• Ritualer• Mat• Egenskap hos människan 10. Malick berättar att det tillhör den gambiska kulturen att alla kvinnor syr upp kläder i samma mönster till ett kulturarrangemang. Kläderna är i gambisk-kulturell stil men samtidigt så vill kvinnorna ha något i mönstret som påminner om Sverige. I år så finns det därför mycket gult i mönstret med inspiration från den svenska flaggan. Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten. Bl 4-6 Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar. för att beskriva samhällen som består av olika kulturer och där många olika kulturer möts.

Grundskolan. Telefonnummer.