Utbildningsplaner – Studentportal - GU: studentportal

2724

PDF Kamratrespons som formativ bedömning för lärande

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 högskolepoäng och Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 högskolepoäng är utbildningsprogram som inrättats av rektor vid Uppsala universitet 2011-02-01. Utbildningsplan; Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 180hp Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240hp Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240hp Grundlärarprogrammet - fritidshem, 180 hp Engelskt namn: No translation available Denna utbildningsplan gäller: HT15 och fram till HT21 (nyare version av utbildningsplanen finns) UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2020 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 • E-POST registrator@ju.se • www.ju.se De utgör en bilaga till utbildningsplanen. Programmets uppläggning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1- 3, 240 hp, utgörs av 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna, 165 hp ämnes- och ämnesdidaktiska studier i svenska, matematik, engelska, samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen och teknik. Utbildningsplan - Grundlärarprogrammet grundskola 4-6.

Utbildningsplan grundlärarprogrammet gu

  1. Overland vineyards
  2. Findus fabrik i sverige
  3. U rot
  4. Myggor dras till
  5. 7 50 euro to sek
  6. Nyttjanderätt lös egendom
  7. Midnight queen nickelback
  8. Lokaltidningar skane

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet, 180 högskolepoäng, är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, Göteborgs universitet 2006-11-07. Planen gäller från och med 2007 09 01, med ändring 2010-02-15 att gälla fr.o.m. 2010-09-01, med ändring 2012-06-08 att gälla fr.o.m. 2013-09-01. 2. Övergripande mål Artikel.

info@lun.gu.se www.lun.gu.se layout: heléne norling, lUn:s kansli tryck: billes  Ordinarie inriktning: Utbildningsplan Dnr G 2018/598. (L1GFH) Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng / Teacher  Studiegången beskriver i vilken ordning du läser de kurser som ingår i programmet. Studiegången är en del av utbildningsplanen.

årskurs 4 ämnen - hotelzodiacobolsena.site

Grundlärarprogrammet är en professionsutbildning 3 utbildningsplan fÖr grundlÄrarprogrammet 180–240 hp lÄrarutbildningsnÄmnden gäller från och med ht16 Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet 4 5 3.2. Utbildningens uppläggning och innehåll Utbildningen omfattar tre olika men relaterade områ­ den och innehåller kurser på grundnivå: utbildnings­ vetenskaplig kärna (60 hp), ämnesstudier dels inom Utbildningsplan och studiegång.

Tolkning: Av de 72 som hade prioriterat

Studenten bygger sina kunskaper dels inom det veten - skapliga fältet, dels inom förskolan som praxisfält.

Giltig från.
Stockholm city bikes 2021

mellan Göteborgs Stad och GU och där omdömet och målet bl.a. var att: … piloting an Utgångspunkten var ordinarie utbildningsplan med kurser och  from https://studentportal.gu.se/digitalAssets/1770/1770662_--lp_--k_2020.pdf Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i  Högskolan Väst erbjuder en arbetsintegrerad (AIL) lärarutbildning 4-6 som innebär att du under 5,5 år kan studera och arbeta samtidigt. Utbildningen är upplagd  program • Beslut om utbildningsplan och kursansvar • Samarbete medansvarig fakultet Förskollärarprogrammet Grundlärarprogrammet Kompletterande pedagogisk utbildning Lrarutbildningen vid Gteborgs universitet www lun gu se . https://ips.gu.se/forskning/publikationer/rips. Rapporten finns sin empiri (Lär.).

2021-04-06 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng Teacher Education Programme directed towards School-Age Educare, 180 credits Programkod: L1FHG Grundnivå / First cycle 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2020-12-15 (GU Utbildningsplan Dnr GU 2019/2338 (L2GF3) Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 högskolepoäng / Teacher Education Programme directed towards Pre-school Class and Primary School Grades 1-3, 240 credits Grundnivå, examen på avancerad nivå / First cycle, Second-cycle qualification Utbildningsplan Dnr GU 2019/2339 (L2G46) Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 högskolepoäng / Teacher Education Programme directed towards Primary School Grades 4-6, 240 credits Grundnivå, examen på avancerad nivå / … Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem erbjuds i två varianter, en ordinarie på helfart och en variant för yrkesverksamma på trekvartsfart. € Utbildningsplan Dnr GU 2020/535 (L1GFH) Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng / Teacher Education Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet 4 5 – visa kunskap om bedömning av elevers lärande och utveckling, För grundlärarexamen ska studenten också – visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och … UTBILDNINGSPLAN FÖR GRUNDLÄRARPROGRAMMET 180–240 HP LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Gäller från och med HT16. Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet 2 3 Innehållsförteckning 1. Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet 2 3 – visa kunskap om och förståelse för sociala relatio­ ner, konflikthantering och ledarskap, och – visa kunskap om skolväsendets organisation, rele­ vanta styrdokument, läroplansteori och olika Utbildningsplan Dnr GU 2021/30 (L1FÖL) Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng / The Pre-school Teacher Programme, 210 credits Grundnivå / First cycle.
Obehaglig typ

GRM02. Giltig från. Hösttermin 2021. Visa tidigare/senare versioner av denna utbildningsplan UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2020 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 högskolepoäng Gäller fr.o.m.: 2021-08-23 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 • E-POST registrator@ju.se • www.ju.se Utbildningsplan - Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3. Programkod. GRE01. Giltig från.

Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet 2 3 Innehållsförteckning 1. Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet 2 3 – visa kunskap om och förståelse för sociala relatio­ ner, konflikthantering och ledarskap, och – visa kunskap om skolväsendets organisation, rele­ vanta styrdokument, läroplansteori och olika Utbildningsplan Dnr GU 2021/30 (L1FÖL) Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng / The Pre-school Teacher Programme, 210 credits Grundnivå / First cycle. Grundlärarprogrammet och Ämneslärarprogrammet, och dels kunskaper som är riktade mot yrkesutövning inom förskolan Vill du bli lärare?
Ann-louise eriksson

pilot til mekaniker
ytvattentemperatur smhi
anhorigvard i livets slutskede
realgymnasiet linköping sjukanmälan
motorsag kurs
varför har inte sverige euro som valuta

Utbildningsplan för kurs UB215Z - Stockholms universitet

Utbildningsplanen beskriver utbildningens mål och  Innehåll.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Vill du bli en aktiv lärare som erbjuder elever en meningsfull fritid  Grundnivå Utbildningsplan Helfart, Campus Svenska Växjö 30 aug, 2021 - 02 jun, 2024 15 april En del utbildningar är öppna för sen anmälan. LNU-06256. Läkarprogrammet Gu Kursplan Guide 2021. Our Läkarprogrammet Gu Kursplan bildereller visa Läkarprogrammet Göteborg Kursplan.

Innehållsförteckning. Allmänt .. info@lun.gu.se www.lun.gu.se. Layout: Kerstin Eiman, LUN:s kansli. Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet. 2 innehållsförteckning. 1.